De verklaring

Patiënten, zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers worden opgeroepen gedeelde besluitvorming toe te passen en te stimuleren.

Het vignet

Ondertekenaars voeren dit vignet op hun website en zijn daarmee herkenbaar én aanspreekbaar op de uitgangspunten van gedeelde besluitvorming.

Over Gedeelde Besluitvorming