LUMC

Op 21 mei 2013 heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC, prof. Ferry Breedveld, de Salzburg Verklaring over Gedeelde Besluitvorming getekend. Hij deed dit tijdens een symposium over Patient-Gerichtheid, georganiseerd door de projectgroep Zorgvernieuwing van het LUMC. De ondertekening werd voorafgegaan door een korte voordracht over gedeelde besluitvorming door Prof. Anne Stiggelbout en werd bijgewoond door meer dan 100 deelnemers: clinici, verpleegkundigen, patiënten(vertegenwoordigers), directeuren en andere staffunctionarissen.

Het LUMC is na het Radboud MC het tweede UMC dat de verklaring getekend heeft.

Op de foto v.l.n.r. dr. Fred Boer (Programmamanager Vernieuwing Zorg), prof. Ferry Breedveld (voorzitter Raad van bestuur) en prof. Anne Stiggelbout (hoogleraar Medische Besliskunde).