AstraZeneca

Voor AstraZeneca tekende op 30 januari 2014 dhr. R. van der Heiden tijdens het congres “Samen Kiezen: Beslist!” de Salzburg Verklaring.

Op de foto v.l.n.r. dhr. van der Heiden samen met bestuursleden Haske van Veenendaal en Ton Drenthen.

Platform Vitale Vaten

Leden van het Platform Vitale Vaten ondertekenden op donderdag 10 oktober 2013, het Salzburg Statement over gedeelde besluitvorming. Door het ondertekenen van het Statement maken de organisaties duidelijk dat zij het gedachtegoed van gedeelde besluitvorming onderschrijven en er actieve invulling aan willen geven.
Inmiddels hebben op de jaarvergadering of kort daarna zeventien organisaties de verklaring ondertekend: De Hart&Vaatgroep, DVN, De Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder, NHG, NIV/IVG, NVVC, NVvV, KNMP, NVHVV, KNGF/VHVL, NVD, NVvPO, Hartstichting, Nierstichting, ZonMw, NDF en Stichting Kennisnetwerk CVA-Nederland. Het CBO heeft de verklaring al eerder ondertekend.

Op de foto wordt de verklaring ondertekend door Margo Weerts, directeur van De Hart & Vaatgroep

AMC

Op 27 mei 2013 heeft prof. dr. M.M. Levi namens de Raad van Bestuur van het AMC de Salzburg verklaring ondertekend. Hiermee is het AMC het derde Universitair Medisch Centrum dat deze verklaring ondersteunt.

LUMC

Op 21 mei 2013 heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC, prof. Ferry Breedveld, de Salzburg Verklaring over Gedeelde Besluitvorming getekend. Hij deed dit tijdens een symposium over Patient-Gerichtheid, georganiseerd door de projectgroep Zorgvernieuwing van het LUMC. De ondertekening werd voorafgegaan door een korte voordracht over gedeelde besluitvorming door Prof. Anne Stiggelbout en werd bijgewoond door meer dan 100 deelnemers: clinici, verpleegkundigen, patiënten(vertegenwoordigers), directeuren en andere staffunctionarissen.

Het LUMC is na het Radboud MC het tweede UMC dat de verklaring getekend heeft.

Op de foto v.l.n.r. dr. Fred Boer (Programmamanager Vernieuwing Zorg), prof. Ferry Breedveld (voorzitter Raad van bestuur) en prof. Anne Stiggelbout (hoogleraar Medische Besliskunde).

Radboudumc

Dinsdag 29 januari 2013 heeft drs. C.C. van Beek, namens de Raad van Bestuur de Salzburg Verklaring over Gedeelde Besluitvorming ondertekend. De ondertekening vond plaats in het UMC St Radboud. Deze internationale verklaring heeft als doel meer aandacht te vragen voor de rol van de patiënt in de medische besluitvorming.