Platform Vitale Vaten

Leden van het Platform Vitale Vaten ondertekenden op donderdag 10 oktober 2013, het Salzburg Statement over gedeelde besluitvorming. Door het ondertekenen van het Statement maken de organisaties duidelijk dat zij het gedachtegoed van gedeelde besluitvorming onderschrijven en er actieve invulling aan willen geven.
Inmiddels hebben op de jaarvergadering of kort daarna zeventien organisaties de verklaring ondertekend: De Hart&Vaatgroep, DVN, De Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder, NHG, NIV/IVG, NVVC, NVvV, KNMP, NVHVV, KNGF/VHVL, NVD, NVvPO, Hartstichting, Nierstichting, ZonMw, NDF en Stichting Kennisnetwerk CVA-Nederland. Het CBO heeft de verklaring al eerder ondertekend.

Op de foto wordt de verklaring ondertekend door Margo Weerts, directeur van De Hart & Vaatgroep