DAI Artsen

bvanpinxteren@edderkop.nl Zorgverleners

Waarom ondertekenen wij de Salzburgverklaring? Gezamenlijke besluitvorming levert meer patiënttevredenheid en een betere kwaliteit van leven op, en draagt bij tot een betere arts-patiëntrelatie. Dat is geheel in lijn met het gedachtegoed van DAI Artsen. Waarop mogen wij worden aangesproken? Organiseren van geaccrediteerde scholing, cq. themabijeenkomst. Waar willen wij over drie jaar staan? Gezamenlijke besluitvorming breder integreren in de spreekkamer.

VUmc

bvanpinxteren@edderkop.nl Zorgverleners

Waarom wilt u de verklaring ondertekenen We willen als VUmc een krachtig impuls geven aan de toepassing van gedeelde besluitvorming door zowel zorgverleners als patiënten. gedeelde besluitvorming leidt tot verstandige keuzes, hogere patienttevredenhied en het houden aan behandelvoorschriften. Een gezamenlijk besluit draagt ook bij aan doelmatig gebruik van zorg. We sluiten ons aan bij de campagne “betere zorg begint met … Read More